کمترین: 
3232
بیشترین: 
3237
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3234
زمان: 
1/15 15:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 3234 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":3235},{"date":"1398/01/15 13:00","price":3237},{"date":"1398/01/15 14:00","price":3232},{"date":"1398/01/15 15:00","price":3234}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398