کمترین: 
9744
بیشترین: 
9754
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9754
زمان: 
1/15 15:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 فروردین 1398 , 9754 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":9749},{"date":"1398/01/15 13:00","price":9753},{"date":"1398/01/15 14:00","price":9744},{"date":"1398/01/15 15:00","price":9754}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398