کمترین: 
1537
بیشترین: 
1539
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1537
زمان: 
1/15 14:00
قیمت کرون نروژ امروز 15 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1537 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":1538},{"date":"1398/01/15 13:00","price":1539},{"date":"1398/01/15 14:00","price":1537}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399