کمترین: 
1985
بیشترین: 
1988
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1987
زمان: 
1/15 16:00
قیمت کرون دانمارک امروز 15 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1987 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":1985},{"date":"1398/01/15 13:00","price":1988},{"date":"1398/01/15 14:00","price":1985},{"date":"1398/01/15 16:00","price":1987}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398