کمترین: 
3622
بیشترین: 
3625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3625
زمان: 
1/15 15:00
قیمت ریال قطر امروز 15 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 15 فروردین 1398 , 3625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":3622},{"date":"1398/01/15 13:00","price":3624},{"date":"1398/01/15 14:00","price":3622},{"date":"1398/01/15 15:00","price":3625}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398