کمترین: 
3516
بیشترین: 
3519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3519
زمان: 
1/15 15:00
قیمت ریال عربستان امروز 15 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 فروردین 1398 , 3519 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":3516},{"date":"1398/01/15 13:00","price":3518},{"date":"1398/01/15 14:00","price":3517},{"date":"1398/01/15 15:00","price":3519}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398