کمترین: 
7758
بیشترین: 
7765
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7765
زمان: 
1/15 15:00
قیمت منات آذربایجان امروز 15 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 فروردین 1398 , 7765 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":7758},{"date":"1398/01/15 13:00","price":7763},{"date":"1398/01/15 14:00","price":7759},{"date":"1398/01/15 15:00","price":7765}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398