کمترین: 
202
بیشترین: 
202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
202
زمان: 
1/15 12:00
قیمت روبل روسیه امروز 15 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":202}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398