کمترین: 
1422
بیشترین: 
1424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1423
زمان: 
1/15 14:00
قیمت کرون سوئد امروز 15 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1423 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":1422},{"date":"1398/01/15 13:00","price":1424},{"date":"1398/01/15 14:00","price":1423}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398