کمترین: 
173
بیشترین: 
174
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
174
زمان: 
1/15 15:00
قیمت افغانی امروز 15 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 174 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":173},{"date":"1398/01/15 15:00","price":174}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398