کمترین: 
13212
بیشترین: 
13226
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13226
زمان: 
1/15 16:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 13226 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":13221},{"date":"1398/01/15 13:00","price":13226},{"date":"1398/01/15 14:00","price":13212},{"date":"1398/01/15 15:00","price":13222},{"date":"1398/01/15 16:00","price":13226}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398