کمترین: 
8944
بیشترین: 
8955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8948
زمان: 
1/15 16:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 15 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 15 فروردین 1398 , 8948 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":8955},{"date":"1398/01/15 13:00","price":8954},{"date":"1398/01/15 14:00","price":8944},{"date":"1398/01/15 15:00","price":8950},{"date":"1398/01/15 16:00","price":8948}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398