کمترین: 
9380
بیشترین: 
9391
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9388
زمان: 
1/15 16:00
قیمت دلار استرالیا امروز 15 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 فروردین 1398 , 9388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":9387},{"date":"1398/01/15 13:00","price":9388},{"date":"1398/01/15 14:00","price":9380},{"date":"1398/01/15 15:00","price":9391},{"date":"1398/01/15 16:00","price":9388}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398