کمترین: 
9872
بیشترین: 
9887
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9884
زمان: 
1/15 16:00
قیمت دلار کانادا امروز 15 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 فروردین 1398 , 9884 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":9875},{"date":"1398/01/15 13:00","price":9882},{"date":"1398/01/15 14:00","price":9872},{"date":"1398/01/15 15:00","price":9887},{"date":"1398/01/15 16:00","price":9884}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398