کمترین: 
11846
بیشترین: 
11854
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11854
زمان: 
1/15 15:00
قیمت ین ژاپن امروز 15 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 فروردین 1398 , 11854 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":11852},{"date":"1398/01/15 13:00","price":11854},{"date":"1398/01/15 14:00","price":11846},{"date":"1398/01/15 15:00","price":11854}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398