کمترین: 
1963
بیشترین: 
1966
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1966
زمان: 
1/15 15:00
قیمت یوان چین امروز 15 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1966 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":1965},{"date":"1398/01/15 13:00","price":1964},{"date":"1398/01/15 14:00","price":1963},{"date":"1398/01/15 15:00","price":1966}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398