کمترین: 
2336
بیشترین: 
2339
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2339
زمان: 
1/15 16:00
قیمت لیر ترکیه امروز 15 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 2339 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":2336},{"date":"1398/01/15 13:00","price":2339},{"date":"1398/01/15 14:00","price":2337},{"date":"1398/01/15 15:00","price":2338},{"date":"1398/01/15 16:00","price":2339}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398