کمترین: 
17353
بیشترین: 
17394
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17358
زمان: 
1/15 16:00
قیمت پوند امروز 15 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 15 فروردین 1398 , 17358 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":17384},{"date":"1398/01/15 13:00","price":17394},{"date":"1398/01/15 14:00","price":17353},{"date":"1398/01/15 15:00","price":17369},{"date":"1398/01/15 16:00","price":17358}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398