کمترین: 
15192
بیشترین: 
15215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15203
زمان: 
1/15 16:00
قیمت یورو امروز 15 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 15 فروردین 1398 , 15203 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 12:00","price":15206},{"date":"1398/01/15 13:00","price":15215},{"date":"1398/01/15 14:00","price":15193},{"date":"1398/01/15 15:00","price":15192},{"date":"1398/01/15 16:00","price":15203}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398