کمترین: 
23.35
بیشترین: 
24.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
24.44
زمان: 
1/15 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 15 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 24.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 11:08","price":23.37},{"date":"1398/01/15 11:32","price":23.38},{"date":"1398/01/15 12:08","price":23.35},{"date":"1398/01/15 12:32","price":23.68},{"date":"1398/01/15 13:08","price":23.79},{"date":"1398/01/15 13:32","price":23.75},{"date":"1398/01/15 14:08","price":23.94},{"date":"1398/01/15 14:32","price":23.99},{"date":"1398/01/15 15:08","price":24.11},{"date":"1398/01/15 15:32","price":23.95},{"date":"1398/01/15 16:08","price":23.96},{"date":"1398/01/15 16:32","price":24.11},{"date":"1398/01/15 17:08","price":24.02},{"date":"1398/01/15 17:32","price":23.99},{"date":"1398/01/15 18:32","price":24.26},{"date":"1398/01/15 19:08","price":24.22},{"date":"1398/01/15 19:32","price":24.3},{"date":"1398/01/15 20:08","price":24.22},{"date":"1398/01/15 20:32","price":24.45},{"date":"1398/01/15 21:08","price":24.44}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399