کمترین: 
2475.4
بیشترین: 
2475.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.4
زمان: 
1/15 10:00
قیمت منات آذربایجان امروز 15 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 فروردین 1398 , 2475.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":2475.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398