کمترین: 
3103.7
بیشترین: 
3103.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3103.7
زمان: 
1/15 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 فروردین 1398 , 3103.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":3103.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398