کمترین: 
2965.2
بیشترین: 
2965.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2965.2
زمان: 
1/15 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 فروردین 1398 , 2965.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":2965.2}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398