کمترین: 
13795.8
بیشترین: 
13795.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13795.8
زمان: 
1/15 10:00
قیمت دینار کویت امروز 15 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 13795.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":13795.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398