کمترین: 
490.2
بیشترین: 
490.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490.2
زمان: 
1/15 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 15 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 490.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":490.2}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398