کمترین: 
453.6
بیشترین: 
453.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.6
زمان: 
1/15 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 15 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 فروردین 1398 , 453.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":453.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398