کمترین: 
4209.4
بیشترین: 
4209.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4209.4
زمان: 
1/15 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 4209.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":4209.4}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398