کمترین: 
3145.9
بیشترین: 
3145.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3145.9
زمان: 
1/15 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 15 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 فروردین 1398 , 3145.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":3145.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398