کمترین: 
3770.3
بیشترین: 
3770.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3770.3
زمان: 
1/15 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 15 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 فروردین 1398 , 3770.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":3770.3}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398