کمترین: 
746.1
بیشترین: 
746.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
746.1
زمان: 
1/15 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 15 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 746.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":746.1}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398