کمترین: 
5532.4
بیشترین: 
5532.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5532.4
زمان: 
1/15 10:00
قیمت پوند امروز 15 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 15 فروردین 1398 , 5532.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":5532.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398