کمترین: 
4721.6
بیشترین: 
4721.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4721.6
زمان: 
1/15 10:00
قیمت یورو امروز 15 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 15 فروردین 1398 , 4721.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 10:00","price":4721.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398