کمترین: 
1290.54
بیشترین: 
1293.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1291.76
زمان: 
1/15 18:00
قیمت اونس طلا امروز 15 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 15 فروردین 1398 , 1291.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 03:00","price":1290.54},{"date":"1398/01/15 03:30","price":1290.76},{"date":"1398/01/15 06:00","price":1292.17},{"date":"1398/01/15 06:30","price":1291.66},{"date":"1398/01/15 07:00","price":1291.16},{"date":"1398/01/15 07:30","price":1291.19},{"date":"1398/01/15 08:00","price":1291.78},{"date":"1398/01/15 08:30","price":1292.03},{"date":"1398/01/15 12:00","price":1293.20},{"date":"1398/01/15 12:30","price":1292.60},{"date":"1398/01/15 13:00","price":1292.61},{"date":"1398/01/15 13:30","price":1291.63},{"date":"1398/01/15 14:00","price":1291.31},{"date":"1398/01/15 14:30","price":1291.14},{"date":"1398/01/15 18:00","price":1291.76}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398