کمترین: 
158.92
بیشترین: 
172.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
161
زمان: 
1/15 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 فروردین 1398 , 161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/15 00:00","price":172},{"date":"1398/01/15 03:00","price":172.61},{"date":"1398/01/15 06:00","price":162.88},{"date":"1398/01/15 09:00","price":158.92},{"date":"1398/01/15 12:00","price":164},{"date":"1398/01/15 15:00","price":162.52},{"date":"1398/01/15 18:00","price":161.68},{"date":"1398/01/15 21:00","price":161}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398