کمترین: 
68.83
بیشترین: 
68.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.83
زمان: 
1/14 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 14 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 14 فروردین 1398 , 68.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 17:32","price":68.83}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398