کمترین: 
22.56
بیشترین: 
23.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.2
زمان: 
1/14 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 14 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 14 فروردین 1398 , 23.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 11:08","price":22.56},{"date":"1398/01/14 12:08","price":22.86},{"date":"1398/01/14 13:08","price":22.7},{"date":"1398/01/14 13:32","price":22.88},{"date":"1398/01/14 14:08","price":22.81},{"date":"1398/01/14 14:32","price":22.66},{"date":"1398/01/14 15:32","price":22.92},{"date":"1398/01/14 16:08","price":22.85},{"date":"1398/01/14 16:32","price":22.88},{"date":"1398/01/14 17:08","price":22.84},{"date":"1398/01/14 17:32","price":22.96},{"date":"1398/01/14 18:08","price":23},{"date":"1398/01/14 19:08","price":22.9},{"date":"1398/01/14 20:08","price":23.12},{"date":"1398/01/14 21:08","price":23.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398