کمترین: 
1291.18
بیشترین: 
1293.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1292.45
زمان: 
1/14 15:30
قیمت اونس طلا امروز 14 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 14 فروردین 1398 , 1292.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 03:00","price":1292.52},{"date":"1398/01/14 03:30","price":1292.86},{"date":"1398/01/14 06:00","price":1292.05},{"date":"1398/01/14 06:30","price":1292.75},{"date":"1398/01/14 09:00","price":1292.60},{"date":"1398/01/14 09:30","price":1293.02},{"date":"1398/01/14 10:00","price":1293.20},{"date":"1398/01/14 10:30","price":1293.51},{"date":"1398/01/14 12:00","price":1293.33},{"date":"1398/01/14 12:30","price":1291.18},{"date":"1398/01/14 15:00","price":1292.46},{"date":"1398/01/14 15:30","price":1292.45}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398