کمترین: 
156.02
بیشترین: 
171
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
171
زمان: 
1/14 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 فروردین 1398 , 171 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 00:00","price":156.02},{"date":"1398/01/14 03:00","price":159},{"date":"1398/01/14 06:00","price":164.45},{"date":"1398/01/14 09:00","price":165.11},{"date":"1398/01/14 12:00","price":165.58},{"date":"1398/01/14 15:00","price":164.8},{"date":"1398/01/14 18:00","price":167.5},{"date":"1398/01/14 21:00","price":171}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398