کمترین: 
4793
بیشترین: 
5139.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5139.1
زمان: 
1/14 21:00
قیمت بیت کوین امروز 14 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 فروردین 1398 , 5139.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 00:00","price":4793},{"date":"1398/01/14 03:00","price":4844},{"date":"1398/01/14 06:00","price":5006},{"date":"1398/01/14 09:00","price":5014.6},{"date":"1398/01/14 12:00","price":5013.7},{"date":"1398/01/14 15:00","price":5021.2},{"date":"1398/01/14 18:00","price":5050},{"date":"1398/01/14 21:00","price":5139.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398