کمترین: 
68.31
بیشترین: 
68.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.31
زمان: 
1/13 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 13 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 13 فروردین 1398 , 68.31 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 17:32","price":68.31}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398