کمترین: 
141.25
بیشترین: 
155.95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
152.61
زمان: 
1/13 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 13 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 13 فروردین 1398 , 152.61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 00:00","price":141.5},{"date":"1398/01/13 00:30","price":141.5},{"date":"1398/01/13 01:00","price":141.25},{"date":"1398/01/13 03:00","price":141.81},{"date":"1398/01/13 06:00","price":141.6},{"date":"1398/01/13 09:00","price":142.06},{"date":"1398/01/13 12:00","price":148.14},{"date":"1398/01/13 15:00","price":152.05},{"date":"1398/01/13 18:00","price":155.95},{"date":"1398/01/13 21:00","price":152.61}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398