کمترین: 
1286.36
بیشترین: 
1288.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1287.71
زمان: 
1/13 15:30
قیمت اونس طلا امروز 13 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 13 فروردین 1398 , 1287.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 00:00","price":1287.97},{"date":"1398/01/13 00:30","price":1288.20},{"date":"1398/01/13 03:00","price":1288.07},{"date":"1398/01/13 03:30","price":1288.23},{"date":"1398/01/13 06:00","price":1288.72},{"date":"1398/01/13 06:30","price":1288.13},{"date":"1398/01/13 09:00","price":1286.62},{"date":"1398/01/13 09:30","price":1286.36},{"date":"1398/01/13 12:00","price":1288.26},{"date":"1398/01/13 12:30","price":1286.65},{"date":"1398/01/13 15:00","price":1288.55},{"date":"1398/01/13 15:30","price":1287.71}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398