کمترین: 
4190.2
بیشترین: 
4892.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4807.1
زمان: 
1/13 21:00
قیمت بیت کوین امروز 13 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 فروردین 1398 , 4807.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 00:00","price":4200},{"date":"1398/01/13 01:00","price":4190.2},{"date":"1398/01/13 03:00","price":4198.3},{"date":"1398/01/13 06:00","price":4206.6},{"date":"1398/01/13 09:00","price":4230.9},{"date":"1398/01/13 12:00","price":4779.8},{"date":"1398/01/13 15:00","price":4867.7},{"date":"1398/01/13 18:00","price":4892.2},{"date":"1398/01/13 21:00","price":4807.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398