کمترین: 
67.23
بیشترین: 
67.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.23
زمان: 
1/12 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 12 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 67.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 17:32","price":67.23}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398