کمترین: 
1776700
بیشترین: 
1776700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1776700
زمان: 
1/12 12:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 12 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 1776700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 12:00","price":1776700}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398