کمترین: 
1778000
بیشترین: 
1778000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1778000
زمان: 
1/12 12:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 12 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 1778000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 12:00","price":1778000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398