کمترین: 
1289.99
بیشترین: 
1293.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1290.03
زمان: 
1/12 21:30
قیمت اونس طلا امروز 12 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 12 فروردین 1398 , 1290.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 05:30","price":1290.62},{"date":"1398/01/12 08:30","price":1293.30},{"date":"1398/01/12 11:30","price":1289.99},{"date":"1398/01/12 14:30","price":1291.79},{"date":"1398/01/12 15:00","price":1291.61},{"date":"1398/01/12 15:30","price":1290.17},{"date":"1398/01/12 17:30","price":1291.17},{"date":"1398/01/12 20:30","price":1292.15},{"date":"1398/01/12 21:00","price":1291.96},{"date":"1398/01/12 21:30","price":1290.03}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398