کمترین: 
141.6
بیشترین: 
143.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
141.75
زمان: 
1/12 20:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 141.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 00:00","price":141.6},{"date":"1398/01/12 02:30","price":142.09},{"date":"1398/01/12 03:00","price":142.13},{"date":"1398/01/12 05:30","price":142.08},{"date":"1398/01/12 06:00","price":142.26},{"date":"1398/01/12 08:30","price":143},{"date":"1398/01/12 09:00","price":143.1},{"date":"1398/01/12 11:30","price":143.27},{"date":"1398/01/12 12:00","price":142.81},{"date":"1398/01/12 14:30","price":142.76},{"date":"1398/01/12 15:00","price":143.11},{"date":"1398/01/12 17:30","price":141.99},{"date":"1398/01/12 20:30","price":141.75}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398