کمترین: 
4678000
بیشترین: 
4678000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4678000
زمان: 
1/12 00:00
قیمت سکه امامی امروز 12 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 4678000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 00:00","price":4678000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398