کمترین: 
4165.2
بیشترین: 
4205.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4205.1
زمان: 
1/12 21:00
قیمت بیت کوین امروز 12 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 فروردین 1398 , 4205.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 00:00","price":4167.2},{"date":"1398/01/12 02:30","price":4170.8},{"date":"1398/01/12 03:00","price":4165.2},{"date":"1398/01/12 05:30","price":4167.5},{"date":"1398/01/12 06:00","price":4183.3},{"date":"1398/01/12 08:30","price":4192.4},{"date":"1398/01/12 09:00","price":4205},{"date":"1398/01/12 11:30","price":4196},{"date":"1398/01/12 12:00","price":4199.2},{"date":"1398/01/12 14:30","price":4191.1},{"date":"1398/01/12 15:00","price":4192},{"date":"1398/01/12 17:30","price":4187.1},{"date":"1398/01/12 20:30","price":4199.9},{"date":"1398/01/12 21:00","price":4205.1}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399